e-mail   
 hasło   Witamy w internetowym centrum usług fotograficznych. Ustaw jako strona główna   Utwórz skrót do strony na pulpicie  

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - REGULAMIN

 

 

 

1. Ogólne informacje o programie lojalnościowym

Program lojalnościowy oferuje możliwość uzyskania premii punktowej za zamówione usługi fotograficzne za pośrednictwem naszej witryny internetowej z odbiorem w punktach Upalna, Gajowa Cescom. W pozostałych punktach odbioru punkty nie bedą zaliczane.

2. Uczestnictwo

Każda zarejestrowana osoba automatycznie staje się uczestnikiem naszego programu lojalnościowego.

3. Zasady naliczania punktów

Punkty są naliczane na podstawie wartości pieniężnej (PLN) zamówionego produktu / usługi. W chwili złożenia zamówienia klient automatycznie uzyskuje liczbę punktów (oznaczoną statusem „oczekujące”) obliczoną wg. następującego wzoru:

X = wartość zamówienia w PLN * Aktualny przelicznik wartości zamówienia na punkt

Liczba X jest następnie zaokrąglana do wartości całkowitych.

Przykładowo: 

  • gdy X = 34.1 to Liczba uzyskanych punktów

.

AKTUALNE WARTOŚCI PRZELICZNIKÓW:


Aktualny przelicznik punktów na wartość w PLN*: 1 punkt = 0.05 PLN
Aktualny przelicznik wartości zamówienia na punkt**: 1 PLN = 0.40 pkt.

 © inforama.pl , 2004 - 2019